top of page

Не мога да генерирам своя пропуск за цифров сертификат, получавам грешка. Защо?

Нашата услуга е разработена за EU Covid Certificate (наричани още Digital Green Certificate), и е пусната в ЕС през лятото на 2021 г. Някои държави вече са ги приложили и вие автоматично получавате EU Covid Certificate, но в други страни той все още е в ход или можете да ги получите при поискване от местните власти. Моля, имайте предвид, че местните QR кодове имат различни технически спецификации и отговарят на условията за генериране на нашите пропуски за цифров сертификат. За да научите повече за хронологията на ЕС, посетете техния уебсайт.

bottom of page