top of page
Podrobnosti o poskytované službě

V tomto dokumentu jsou uvedené podrobnější informace o této poskytované službě a podmínkách jejího používání.

 

Upozorňujeme, že nejsme vydavatelem originálního certifikátu a nejsme jakkoliv spojeni s oficiálními autoritami v žádné zemi. Prostřednictvím našich nástrojů vám umožňujeme přenést validační QR kód z vašeho originálního papírového nebo PDF certifikátu na digitální nosič.

 

Tato funkcionalita byla otestována aktuálně dostupnými aplikacemi v různých zemích v momentě vývoje tohoto nástroje. Důrazně vám doporučujeme, abyste vždy u sebe měli i papírový originál vašeho certifikátu na dosah a mohli jste se ním v případě potřeby prokázat. Negarantujeme, že státní orgány či jiné subjekty budou tuto formu uložení oficiálního formátu “EU Digital Covid Certificate” akceptovat.

 

Digitální karta 

Je digitální kopie vašeho oficiálního papírového EU Digital Covid Certificate.

A její obsah plně vychází z vámi poskytnutých dat z předaného QR kódu. YourPass není v žádném případě odpovědný za obsah a věrohodnost poskytnutých dat. Pokud potřebujete vystavit nový certifikát, starou digitální kartu vymažte a založte si novou digitální kartu, tj. karta není nijak aktualizována.

Negarantujeme 

  • dostupnost této služby a vyhrazujeme si právo tuto službu kdykoliv ukončit

  • že oficiální autority či jiné organizace akceptují tuto formu uložení oficiálního formátu “EU Digital Covid Certificate”

  • že validační aplikace 3. strany digitální kartu rozpozná, přečte a správně vyhodnotí. Čitelnost QR kódu závisí na kvalitě mobilního telefonu i čtečky.

Oficiální dokument získáte na příslušných národních web stránkách. Napr. pro ČR je to ocko.uzis.cz.

Z našich dosavadních zkušeností je tato forma akceptována = jde jen o digitální kopii papírového potvrzení a v rámci ČR QR kód na této digitální kartě i správně vyhodnotí oficiální aplikace cTecka od MZ ČR.

Pro analýzu návštěvnosti na tomto webu používáme Google Analytics a podobné nástroje, nesbíráme kontaktní údaje ani jiné identifikátory za účelem další komunikace, nebo obchodování s vašimi daty.

 

Další zdroje:

Informace pro občany EU k digitálním certifikátům na stránkách Evropské unie:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

Veřejně dostupné technické specifikace na stránkách EU:

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en

Článek o fungování Covid certifikátů na lupa.cz

https://www.lupa.cz/clanky/jak-budou-fungovat-a-jak-se-budou-pouzivat-digitalni-covidove-certifikaty/ 

bottom of page